Hemförsäkring och bilförsäkring

Bilförsäkring

Oavsett om man vill eller inte så måste man som bilägare teckna en så kallad trafikförsäkring då detta är reglerat i lagen. Har man inte en trafikförsäkring för sin bil blir man rapporterad till Trafikförsäkringsföreningen och tvingas betala både själva försäkringen samt en extra avgift utöver det.

Röd bil

Förutom den obligatoriska trafikförsäkringen är det även rekommenderat av teckna en försäkring utöver denna för sin bil. Hur denna försäkring ser ut kan man bestämma själv och här finns det en rad olika saker man bör ha i åtanke, som vilken typ av bil man har, hur gammal den är samt hur mycket man kör med den. De flesta försäkringsbolag erbjuder olika paket som täcker olika mycket.

Sådant som kan ingå i en bilförsäkring är exempelvis stöldskydd, rättsskydd ifall man skulle hamna i någon form av tvist, räddnings- och assistansskydd ifall man till exempel skulle behöva bärga bilen, brandskydd, glasskydd samt skydd mot vagnskada och maskinskada.

Det kan vara bra att känna till att det nästan alltid finns en så kallad självrisk på bilförsäkringar som oftast ligger på någonstans mellan 1 000 kr och upp till 3 000 kr. Detta innebär att man endast får ersättning från försäkringen för det belopp som överstiger självrisken.

Om man till exempel får en skada på bilen som kostar 4 000 kr att reparera och självrisken är 1 500 kr får man endast tillbaka 2 500 kr på försäkringen.